Inställningar Cookies
Inställningar Cookies

Produkt

VADSBO LD-440 Tryckdimmer

Speciellt anpassad för LED och lågenergilampor, men även väl lämpad för 230V halogen, glödljus samt elektroniska transformatorer. Med inställning för lägsta nivå. Passar i apparatdosa bakom tryckknappen. OBS! Kräver nolla.

1377439

895,00 kr

Antal

Lågeffektdimmern LD440 styrs av en eller era återfjädrande 1-poliga tryckknappar (vippströmbrytare). Fördelen med en tryckdimmer är att det inte nns någon begränsning av hur många platser i en lokal som det är möjligt att dimra ifrån.

Startar på 1W!
• Kan monteras i apparatdosan bakom tryckknappen
• Kan monteras med hjälp av skruvfästen
• Används för dimbara LED-lampor från 1W upp till 440W (E27, E14, GU10)
• Används för dimbara lågenergilampor från 1W upp till 440W (E27, E14, GU10)
• Används för 230 V halogenlampor upp till 440W
• Används för dimbara LED-Driftsdon från 1W upp till 440W
• Används för lågvoltshalogen upp till 440W över elektroniska transformatorer för bakkantsstyrning • Används för glödlampor upp till 440W
• Har justerbar lägsta dimmernivå, vilket är praktiskt vid varierbara laster: 
lågenergi-, LED- eller glödljuslampor

• Har minnesfunktion och behåller den senast inställda ljusnivån vid av-/påslag.

  Gäller även när dimmern varit spänningslös.
• Kan dimras med era parallellkopplade tryckknappar • Med mjukstart
• Har överhettningsskydd
• Flera LD440 kan ej styras av samma tryckknapp
• Tryckknapp med signallampa får ej användas

Funktion

Av/på - Ett kort tryck. Dimmern startar med senast använda ljusnivå (minnesfunktion). Dimring upp/ner - Håll knappen intryckt tills önskad nivå nås.

Justerbar lägsta dimmernivå

Den lägsta dimmernivån justeras med hjälp av skruvmejsel.
Justera nivån genom att vrida på vridpotentiometern med mejseln. Dimra sedan upp och ner för att studera resultatet.
Ändra potentiometerns läge igen om så behövs.
Tänk på att lågenergilampor och LED drar mindre effekt än glödljus och halogen, därför är den lägsta dimmernivån annorlunda.

Tekniska data

Spänning:                230 V +/-10% 50/60 Hz
Max strömstyrka:      1,91 A
Minsta belastning:     1 W (el. transformator: se dess minlast)
Max belastning:        440W
Kapslingsklass:         IP20 (för inomhusbruk)
Frekvens:                50-60Hz
Storlek:                   Ø54x20 mm

Tänk på att, beroende på fabrikat, kan LED- och lågenergiljuskällor förbruka upp till den dubbla märkeffekten (reaktiv effekt)